సంభ్రమాశ్చర్యాల్లో తెలంగాణ తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు

రైతులు వలస కూలీలు పేదవాళ్లు విలన్ ఆదుకోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై ఒత్తిడి పెంచాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు ఎల్ రమణ ఈ రోజు మౌనRead More