మెగా ఆటలో అరటి పండు స్నేక్ బాబు

మెగా బ్రదర్ నాగబాబు 3 దశాబ్దాలుగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా, ఇండస్ట్రీ పద్ధతులు ఒక్కటి కూడా అలవర్చుకోలేదు. ఎప్పుడు ఎదో ఒక వివాదం రేపి దానికి సంబదించినRead More