తెలుగు మీడియంపై చంద్రబాబు రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతం !!

మరోసారి చంద్రబాబు రెండు కళ్ల సిద్ధాంతం ఎత్తుకున్నారు. తెలుగు మాధ్యమం ఇంగ్లీషు మాధ్యమం  విద్యా వ్యవస్థకి రెండు కళ్ళు అంటూ చెప్పుకొస్తున్నారు. క్రమక్రమంగా ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని ప్రవేశ పెడుతూనేRead More

29 responses

ఇంగ్లీషు మీడియం జగన్ కు లాభమే

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో  తెలుగు మీడియానికి బదులుగా ఇంగ్లీషు మీడియం ప్రవేశ పెట్టాలని జగన్ నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం అందరికీ తెల్సిందే. ఆ నిర్ణయంపై భాషా ప్రెమికులతో పాటు ప్రతిపక్షాలRead More

1 response

సాఫ్ట్ హిందుత్వ వద్దు ఆత్మగౌరవమే ముద్దు

గత కొంతకాలంగా తెలుగుదేశం హిందూ మతవాదం అందుకోవాలని కొందరు వాదిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి క్రిష్టియన్ కావటంతో హిందుత్వ నినాదం తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజయకీయంగాRead More

34 responses